صفحه نمونه

تومان

پک رایگان

          رایگان
             Map
       ثبت محصول

تعداد5عدد

5 محصول
برای
30 روز
59,000 تومان

پک vip به مدت 1 ماه

Vip
   بدون کارمزد فروش
اتصال به باشگاه مشتریان 50.000هزار نفری لوکارت
پیامک درون برنامه             به مشتریان
درخواست محصول ویژه
تبلیغ در اینستاگرام وتلگرام لوکارت
  امکان تمدید رایگان پکیج

با معرفی 15 نفر از مشتریا

1 استوری در پیج معتبر شهر
تعداد عکس قابل درج نامحدود
مشاوره کسب وکار رایگان                 محدود
کاریابی( 1بار رایگان )
نامحدود محصولات
برای
30 روز
105,000 تومان

پک معمولی به مدت 3 ماه

      ثبت محصولات
        فروش آنلاین
       گزارش فروش
       درگاه پرداخت
   پیک لوکارت+پست
حراجی وتخفیف های ویژه
  حسابداری فروش آنلاین
تعداد عکس قابل درج 20عدد
       تبلیغات  آنلاین(تلگرام+اینستا)لوکارت
باشگاه فروشندگان لوکارت
 قرار گرفتن در موتور    جست و جو گر ترب
Id&QR code
قسمت دنبال کردن فروشگاه
 خدمات تخفیفی برای                        فروشندگان
   همکاری در فروش
  چت آنلاین  با مشتریان
60 محصول
برای
90 روز
168,000 تومان

پک vip به مدت 3 ماه

Vip
   بدون کارمزد فروش
اتصال به باشگاه مشتریان 50.000هزار نفری لوکارت
پیامک درون برنامه             به مشتریان
درخواست محصول ویژه
تبلیغ در اینستاگرام وتلگرام لوکارت
  امکان تمدید رایگان پکیج

با معرفی 15 نفر از مشتریا

1 استوری در پیج معتبر شهر
تعداد عکس قابل درج نامحدود
مشاوره کسب وکار رایگان                 محدود
کاریابی( 1بار رایگان )
نامحدود محصولات
برای
90 روز
359,000 تومان

پک معمولی به مدت 12 ماه

      ثبت محصولات
        فروش آنلاین
       گزارش فروش
       درگاه پرداخت
   پیک لوکارت+پست
حراجی وتخفیف های ویژه
  حسابداری فروش آنلاین
تعداد عکس قابل درج 20عدد
       تبلیغات  آنلاین(تلگرام+اینستا)لوکارت
باشگاه فروشندگان لوکارت
 قرار گرفتن در موتور    جست و جو گر ترب
Id&QR code
قسمت دنبال کردن فروشگاه
 خدمات تخفیفی برای                        فروشندگان
   همکاری در فروش
  چت آنلاین  با مشتریان
240 محصول
برای
360 روز
189,000 تومان

پک معمولی به مدت 6 ماه

      ثبت محصولات
        فروش آنلاین
       گزارش فروش
       درگاه پرداخت
   پیک لوکارت+پست
حراجی وتخفیف های ویژه
  حسابداری فروش آنلاین
تعداد عکس قابل درج 20عدد
       تبلیغات  آنلاین(تلگرام+اینستا)لوکارت
باشگاه فروشندگان لوکارت
 قرار گرفتن در موتور    جست و جو گر ترب
Id&QR code
قسمت دنبال کردن فروشگاه
 خدمات تخفیفی برای                        فروشندگان
   همکاری در فروش
  چت آنلاین  با مشتریان
120 محصول
برای
180 روز
360,000 تومان

پک vip به مدت 6 ماه

Vip
   بدون کارمزد فروش
اتصال به باشگاه مشتریان 50.000هزار نفری لوکارت
پیامک درون برنامه             به مشتریان
درخواست محصول ویژه
تبلیغ در اینستاگرام وتلگرام لوکارت
  امکان تمدید رایگان پکیج

با معرفی 15 نفر از مشتریا

1 استوری در پیج معتبر شهر
تعداد عکس قابل درج نامحدود
مشاوره کسب وکار رایگان                 محدود
کاریابی( 1بار رایگان )
نامحدود محصولات
برای
180 روز
2,489,000 تومان

پک Super VIP به مدت 6 ماه

Super vip
    تیزر 30 ثانیه ای
            لوگو
ارسال پیامک شهری 10 هزار نفری
استوری در پیج معتبر شهر

 

قرعه کشی ماهیانه سکه 1گرمی
بنر صفحه اول  شهری
 کارت ویزیت طرح لمینت براق  با لوگو انحصاری
نامحدود محصولات
برای
180 روز
690,000 تومان

پک vip به مدت 12 ماه

Vip
   بدون کارمزد فروش
اتصال به باشگاه مشتریان 50.000هزار نفری لوکارت
پیامک درون برنامه             به مشتریان
درخواست محصول ویژه
تبلیغ در اینستاگرام وتلگرام لوکارت
  امکان تمدید رایگان پکیج

با معرفی 15 نفر از مشتریا

1 استوری در پیج معتبر شهر
تعداد عکس قابل درج نامحدود
مشاوره کسب وکار رایگان                 محدود
کاریابی( 1بار رایگان )
نامحدود محصولات
برای
360 روز
4,890,000 تومان

پک Super VIP به مدت 12 ماه

Super vip
    تیزر 30 ثانیه ای
            لوگو
ارسال پیامک شهری 10 هزار نفری
استوری در پیج معتبر شهر

 

قرعه کشی ماهیانه سکه 1گرمی
بنر صفحه اول  شهری
 کارت ویزیت طرح لمینت براق  با لوگو انحصاری
نامحدود محصولات
برای
360 روز
اکنون خرید کن
36,000 تومان / روز

پک معمولی به مدت 1 ماه

      ثبت محصولات
        فروش آنلاین
       گزارش فروش
       درگاه پرداخت
   پیک لوکارت+پست
حراجی وتخفیف های ویژه
  حسابداری فروش آنلاین
تعداد عکس قابل درج 20عدد
       تبلیغات  آنلاین(تلگرام+اینستا)لوکارت
باشگاه فروشندگان لوکارت
 قرار گرفتن در موتور    جست و جو گر ترب
Id&QR code
قسمت دنبال کردن فروشگاه
 خدمات تخفیفی برای                        فروشندگان
   همکاری در فروش
  چت آنلاین  با مشتریان
20 محصول
در هر 1 روز (.)
اکنون خرید کن

سبد خرید

بستن